LOTUS Studiekring024 Zuid-Limburg

Bovenstaande foto's zijn gegrimeerde wonden die niet van echt zijn te onderscheiden.

 

Graag willen wij ons voorstellen, onze LOTUS®Studiekring is op 8 September 1973 opgericht, en bestaat

Onze kring heeft 30 goedgemotiveerde gediplomeerde LOTUS®Slachtoffers, die inzetbaar zijn als oefenslachtoffer.

We zijn op zoek naar nieuwe leden, voor meer informatie kijk bij opleiding LOTUSslachtoffer.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze gediplomeerde LOTUS®Slachtoffers tijdens een EHBO-, BHV les e.d. kunt u dit aanvragen bij LOTUS Aanvragen.

 

Elke eerste donderdag van de maand (zie foto) vindt er een kringbijeenkomst plaats bij Zalencentrum Keulen in Klimmen onder begeleiding van onze 2 Instructeurs LOTUS® om nieuwe grimeertechnieken en de kwaliteit te waarborgen van onze LOTUS®Slachtoffers.

 

 

Hieronder vind u een aantal realistische oefening waar een aantal LOTUSleden van onze LOTUSstudiekring aan hebben deel  genomen.