LOTUS Studiekring024 Zuid-Limburg

Bovenstaande foto's zijn gegrimeerde wonden die niet van echt zijn te onderscheiden.

 

Graag willen wij ons voorstellen, onze LOTUS®Studiekring is op 8 September 1973 opgericht, en bestaat

Onze kring heeft 30 goedgemotiveerde gediplomeerde LOTUS®Slachtoffers, die inzetbaar zijn als oefenslachtoffer.

We zijn op zoek naar nieuwe leden, voor meer informatie kijk bij opleiding LOTUSslachtoffer.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze gediplomeerde LOTUS®Slachtoffers tijdens een EHBO-, BHV les e.d. kunt u dit aanvragen bij LOTUS Aanvragen.

 

Onze LOTUSstudiekring Zuid-Limburg gaat per 1 Januari 2024 verhuizen, onze nieuwe locatie wordt: 

De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal. Er zijn genoeg parkeerplaatsen in de omgeving waar de auto gratis geparkeerd kan worden. 

 

 

Elke eerste donderdag van de maand (zie foto) vindt er een kringbijeenkomst plaats bij Zalencentrum Keulen in Klimmen (vanaf 1 Januarie 2024 zie boven) onder begeleiding van onze 2 Instructeurs LOTUS® om nieuwe grimeertechnieken en de kwaliteit te waarborgen van onze LOTUS®Slachtoffers.

 

 

Hieronder vind u een aantal realistische oefening waar een aantal LOTUSleden van onze LOTUSstudiekring aan hebben deel  genomen.